PolskiEnglish
szklanka ze zdrową wodą Bonart Logo Bonart

MENU

tel.: (71) 354-04-49, (22) 86-86-306

woda@woda.bonart.com.pl

separatorseparator listek
woda źródlana

Naturalna woda źródlana czerpana z natury

Truskawka w zamrożonej wodzie źródlanej

"Woda BonArt" to w pełni naturalna woda źródlana. Czerpiemy ją z głębokiego na 98 metrów źródła głębinowego, które swe ujęcie umiejscowione ma u stóp Ślężańskiego Parku Krajobrazowego w okolicach Sobótki. Swoje zdrowie i krystaliczną czystość zawdzięcza 40 metrowemu ochronnemu płaszczu nieprzepuszczalnych warstw geologicznych. Stworzona przez naszą polską i rodzinną firmę linia produkcyjna gwarantuję pełną kontrolę i staranny proces jej rozlewania. Dzięki naszym procedurą woda czerpana z natury zachowuje swoją pierwotną czystość i niezmieniony skład mineralny.

Wysoką, niezmienną jakość i skład naszego produktu sprzedawanego, pod etykietą „Woda BonArt” gwarantuje fakt, iż zdrową wodę źródlaną, dostarczaną na terenie całej Polski i Niemiec rozlewamy w jednym miejscu.

Woda ze źródła aż do morza

Dlaczego na wodzie dostępnej w sprzedaży podany jest termin przydatności do spożycia, a zgromadzona pod powierzchnią ziemi woda źródlana przez kilkaset lat nie ulega zepsuciu? To proste. Woda Źródlana będąca w stałym ruchu, poddawana jest naturalnym procesom geologicznym. Woda krążąca w ziemi podlega obiegowi jak krew. Woda źródlana, naturalnie czysta wykonuje nieustający ruch i jak każda żyjąca substancja podatna na różne czynnik posiada naturalną energię. Mówiąc wprost - zdrowa woda czerpana z natury energetycznie żyje.

Woda źródlana zamiast wody wodociągowej

Czy zdają sobie Państwo sprawę, że w większości miast Polski, woda przepływająca kanalizacją miejską ulega powtórnemu skażeniu w jej rurach? Lekarze i osoby zajmujące się badaniami wody – mają pełną świadomość co do jakości „kranówki”. Ponieważ nikt nie może zagwarantować, że woda wodociągowa to woda zdrowa, zarówno lekarze na co dzień, prasa i prozdrowotne programy telewizyjne zalecają picie naturalnych wód źródlanych. W wodzie wodociągowej roi się od niebezpiecznych związków chemicznych i biologicznych.

Pytanie: Czy woda z Wisły poddana procesowi oczyszczania przez stacje uzdatniania wody może na powrót zostać naturalną wodą źródlaną? Wg Polskich norma z najnowszego rozporządzenia Ministra Zdrowia jednoznacznie możliwość taką wykluczono. Do tej pory bowiem nie poznano jeszcze takiego procesu.

Odpowiedź: Żaden ze związków chemicznych na świecie, używany w procesie uzdatniania wody po dodaniu do tablicy Mendelejewa nie daje H2O. Chemia, stosowana do zabijania „każdego życia” w wodzie przepływającej przez rury wodociągowe nie sprawi w magiczny sposób, że po wypłynięciu z kranu przestanie to robić.


Do najczęściej wykonywanych przez nasz organizm czynności należą oddychanie picie wody. Nie bez powodu jest też fakt iż ludzki organizm zawiera około 65% wody. Kluczowego znaczenia dla naszego zdrowia nabiera więc konieczność by jakość tych czynników była jak najwyższa. Tylko oferowana przez naturę od blisko tysiąca lat ewolucji naturalna woda źródlana, pełna życiodajnej i pozytywnej energii spełnia pożądane i oczekiwane normy jakości. Dzięki czerpanej z natury wody źródlanej nie dojdzie do zaburzeń natury adaptacyjnej (przystosowawczych), również chorób nowotworowych.

"Wodę Bonart" wydobywamy ze źródła o głębokości 98 m.

Jej ujęcie oddzielone jest od wód powierzchniowych 40-metrowej grubości warstwą gruntów nieprzepuszczalnych. Grubość tej warstwy jest idealną ochroną przed zanieczyszczeniami. Od wielu lat stosujemy technologię Johanna Grandera, długoletniego austriackiego uczonego i badacza. Pozwala ona uzyskać dla Państwa zdrową wodę o pierwotnej wartości energetycznej i jakości wody wypływającej ze źródeł położonych w najgłębszych jaskiniach Europy. Technologia Grandera to jedyna komplementarna metoda obejmująca wszystkie obszary ożywionej przyrody. To technologia mająca na celu wzmacnianie zdrowej, naturalnej i życiodajnej energii wody. Proces oparty na prawach natury, jest jedyną metodą przywracającą pierwotną siłę i piękno każdej wodzie zarówno tej stojącej jak i płynącej.


WODA BONART S.C.
UL.PÓŁNOCNA 15-19/2.1 LOK.126
54-105 WROCŁAW
TEL: 71/ 354-04-49, 600 208 448
woda@woda.bonart.com.pl


.
Woda do biura i firmy | Woda do domu | Dystrybutory do wody | Woda mineralna