Atesty

Woda posiada ocenę PZH nr HU – 23/09.

Skład i jakość wody kontrolowana jest przez PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, BALNEOPROJEKT, SANEPID i laboratorium zakładowe.

Woda spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004.120.1256) oraz z dnia 17 grudnia 2004r. (Dz. U. 2004.256.2738) dla naturalnych wód źródlanych.

Prosimy również sprawdzić SKŁAD MINERALNY naszej wody.

Ocena PZH

Wyniki analizy chemiczno – fizycznej wody PZH

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi badaniami z niemieckiego laboratorium w Bad Liebenwerda -> tutaj